Heidelberg Cement Georgia Ltd. İçin 150 Tph Malzeme Besleme, Eleme ve Aktarma Tesisi

Heidelberg Cement Georgia Ltd. İçin 150 Tph Malzeme Besleme, Eleme ve Aktarma Tesisi Başarıyla Devreye Alındı.

150 tph bazalt, alçı taşı beslenmekte, 35 mm'den elenmekte, +35 mm malzeme konveyör bant ile kırıcı ünitesine aktarılırken, elenen -35 mm malzeme elek altında bulunan tesis ana besleme bandına dökülmektedir.